Sản Xuất Quạt Sò Nhôm Thổi Khí Cao Áp - Thổi Mạnh, Đẩy Xa