Điện Hiệp Phát

Quạt Đứng Công Nghiệp Superlite Max SLS 750 Quạt Đứng Công Nghiệp Superlite Max SLS 750
18%
Quạt ly tâm cao áp 10HP Quạt ly tâm cao áp 10HP
22%
14.500.000₫ 18.500.000₫
Quạt ly tâm cao áp 15HP Quạt ly tâm cao áp 15HP
20%
19.900.000₫ 25.000.000₫
Quạt ly tâm cao áp 20HP Quạt ly tâm cao áp 20HP
21%
25.350.000₫ 32.000.000₫
Quạt ly tâm cao áp 2HP Quạt ly tâm cao áp 2HP
17%
5.200.000₫ 6.300.000₫
Quạt composite 1060x1060x590 mm Quạt composite 1060x1060x590 mm
15%
4.650.000₫ 5.450.000₫
Tấm làm Mát Chống Rêu 1800x600x150 mm Tấm làm Mát Chống Rêu 1800x600x150 mm
22%
Tấm làm mát cooling pad Tấm làm mát cooling pad
31%
450.000₫ 650.000₫
Quạt thông gió vuông công nghiệp 600x600 Quạt thông gió vuông công nghiệp 600x600
19%
Quạt thông gió vuông công nghiệp 400x400 Quạt thông gió vuông công nghiệp 400x400
22%
Quạt thông gió vuông 1380x1380x400 mm Quạt thông gió vuông 1380x1380x400 mm
11%
3.900.000₫ 4.400.000₫
Quạt thông gió vuông 1220x1220x400 mm Quạt thông gió vuông 1220x1220x400 mm
13%
3.650.000₫ 4.200.000₫
Quạt thông gió vuông 1100x1100x400 mm Quạt thông gió vuông 1100x1100x400 mm
Quạt thông gió vuông 1000x1000 Quạt thông gió vuông 1000x1000
Quạt thông gió vuông 900x900x400 mm Quạt thông gió vuông 900x900x400 mm
12%
3.350.000₫ 3.800.000₫
Quạt thông gió vuông 800x800x400 mm Quạt thông gió vuông 800x800x400 mm
8%
2.850.000₫ 3.100.000₫
Quạt thông gió vuông 600x600x400 mm Quạt thông gió vuông 600x600x400 mm
9%
2.450.000₫ 2.700.000₫
Quạt thông gió vuông 500x500x400 mm Quạt thông gió vuông 500x500x400 mm
10%
2.150.000₫ 2.400.000₫
Quạt thông gió vuông 400x400x400 mm Quạt thông gió vuông 400x400x400 mm
11%
1.950.000₫ 2.200.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 30HP Quạt ly tâm gián tiếp 30HP
11%
62.280.000₫ 70.000.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 25HP Quạt ly tâm gián tiếp 25HP
20%
51.000.000₫ 64.000.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 20HP Quạt ly tâm gián tiếp 20HP
22%
42.000.000₫ 54.000.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 15HP Quạt ly tâm gián tiếp 15HP
8%
28.520.000₫ 31.000.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 10HP Quạt ly tâm gián tiếp 10HP
5%
22.800.000₫ 24.000.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 7.5HP Quạt ly tâm gián tiếp 7.5HP
8%
17.480.000₫ 19.000.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 5HP Quạt ly tâm gián tiếp 5HP
8%
13.000.000₫ 14.200.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 4HP Quạt ly tâm gián tiếp 4HP
Quạt ly tâm gián tiếp 3HP Quạt ly tâm gián tiếp 3HP
12%
9.000.000₫ 10.200.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 2HP Quạt ly tâm gián tiếp 2HP
90%
8.800.000₫ 92.000.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 1HP Quạt ly tâm gián tiếp 1HP
9%
7.300.000₫ 8.000.000₫
Quạt ly tâm trung áp 40HP (Chuyên hút mùi, khói, nhiệt) Quạt ly tâm trung áp 40HP (Chuyên hút mùi, khói, nhiệt)
8%
Quạt ly tâm trung áp 25HP (Chuyên hút mùi, khói, nhiệt) Quạt ly tâm trung áp 25HP (Chuyên hút mùi, khói, nhiệt)
26%
Quạt ly tâm trung áp 20HP (Chuyên hút mùi, khói, nhiệt) Quạt ly tâm trung áp 20HP (Chuyên hút mùi, khói, nhiệt)
20%
Quạt ly tâm trung áp 15HP (Chuyên hút mùi, khói, nhiệt) Quạt ly tâm trung áp 15HP (Chuyên hút mùi, khói, nhiệt)
22%
Quạt ly tâm trung áp 10HP (Chuyên hút khói, hút mùi) Quạt ly tâm trung áp 10HP (Chuyên hút khói, hút mùi)
21%
Quạt ly tâm trung áp 7.5HP (Chuyên hút khói, hút mùi) Quạt ly tâm trung áp 7.5HP (Chuyên hút khói, hút mùi)
19%
Quạt ly tâm trung áp 5HP (Chuyên hút khói, hút mùi) Quạt ly tâm trung áp 5HP (Chuyên hút khói, hút mùi)
17%
Quạt ly tâm trung áp 3HP (Chuyên hút khói, hút mùi) Quạt ly tâm trung áp 3HP (Chuyên hút khói, hút mùi)
12%
Quạt treo tường SLW 750 Quạt treo tường SLW 750
19%
1.450.000₫ 1.800.000₫
Quạt treo tường SLW 650 Quạt treo tường SLW 650
20%
1.400.000₫ 1.750.000₫
Quạt treo tường SLW 600 Quạt treo tường SLW 600
21%
1.350.000₫ 1.700.000₫
Quạt treo tường SLW 500 Quạt treo tường SLW 500
18%
1.310.000₫ 1.600.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo