Sản Xuất Quạt Ly Tâm Gián Tiếp - Sử Dụng Gối Đỡ Chịu Nhiệt

Quạt ly tâm gián tiếp 30HP
- 11%

Quạt ly tâm gián tiếp 30HP

62.280.000₫
70.000.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 25HP
- 20%

Quạt ly tâm gián tiếp 25HP

51.000.000₫
64.000.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 20HP
- 22%

Quạt ly tâm gián tiếp 20HP

42.000.000₫
54.000.000₫

Quạt ly tâm gián tiếp 15HP

28.520.000₫
31.000.000₫

Quạt ly tâm gián tiếp 10HP

22.800.000₫
24.000.000₫

Quạt ly tâm gián tiếp 7.5HP

17.480.000₫
19.000.000₫

Quạt ly tâm gián tiếp 5HP

13.000.000₫
14.200.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 3HP
- 12%

Quạt ly tâm gián tiếp 3HP

9.000.000₫
10.200.000₫
Quạt ly tâm gián tiếp 2HP
- 90%

Quạt ly tâm gián tiếp 2HP

8.800.000₫
92.000.000₫

Quạt ly tâm gián tiếp 1HP

7.300.000₫
8.000.000₫
0975745118
0908586616
0908586616
zalo